7s Model

Het 7s model van McKinsey is een denkmodel waarmee de sterkten en zwakten van een organisatie inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Het McKinsey model brengt de harde en zachte elementen van een organisatie in beeld.

ff-top-arrow

McKinsey's 7S-model

Het door McKinsey ontwikkelde 7S-model is zeer geschikt voor het ontdekken van Sterktes en Zwaktes in een onderneming, wat organisatorische veranderingen kan ondersteunen. In dit model worden rationele en harde elementen gecombineerd met emotionele en zachte elementen.

Wat is het 7S-model van McKinsey?

McKinsey beschrijft zeven factoren hoe een onderneming op een holistische en effectieve wijze georganiseerd kan worden. Zijn 7S-model wordt uitgewerkt middels een ‘zeven stappenplan.’

BCG Matrix

Factor 1: Significante waarden (Shared values)

In McKinsey's model worden de ‘gedeelde waarden’ beschouwd als het verbindende centrum van een onderneming, waarin de centrale overtuiging en houding zijn vastgelegd.

Voorbeelden:
Wat zijn de visie en gedeelde waarden van de organisatie? Is het personeel hier bekend mee? Wat voor cultuur heerst er binnen de onderneming: meer resultaatgericht of meer procesgericht?

Factor 4: Systemen

Onder ‘systemen’ vallen alle (in)formele methoden, procedures en voorschriften. Belangrijk hierbij is dat er getoetst wordt of vastgestelde standaarden ook daadwerkelijk terug te zien zijn in de uitvoering. Indien er verschillen worden gevonden moeten er aanpassingen plaatsvinden om de te behalen doelstellingen van de organisatie te waarborgen.

Voorbeelden:
Welke belangrijke systemen zijn er binnen de organisatie en hoe worden deze gecontroleerd? Hoe zit dit met de interne processen?

Factor 5: Staf

Het 7S-model kijkt ook naar het personeel (staf). Hierin worden zaken zoals absentie, verzuim en opleidingsniveau van de werknemers meegenomen, maar bijvoorbeeld ook hun inzet en flexibiliteit.

Voorbeelden:
Welke expertises en competenties zijn er in het team/de organisatie? Wat is de demografische samenstelling van het team en hoe tevreden zijn zij?

Factor 6: Stijl van management

Bij deze factor staat centraal hoe het handelen van het management door het personeel ontvangen wordt.

Voorbeelden:
Hoe geven de managers leiding binnen de organisatie: meer sturend of meer coachend?

Factor 7: Sleutelvaardigheden

Wat is de expertise van de onderneming en waar blinkt zij in uit? Dit zijn vragen die horen bij de factor ‘sleutelvaardigheden’ (skills).

Voorbeelden:
Op welk aspect richt de organisatie zich? Waar ligt de expertise van de werknemers en hoe ervaren zijn zij?

Er zijn vele marketing theorieën. Hieronder zie je alle onderwerpen van marketing theorie.

woman-face-2

Jennifer Barrett

Cool Title

blank

Jennifer Barrett

Cool Title

woman-face-4

Rachel Hicks

Cool Title

man-face-2

Joseph Perry

Cool Title

man-face-1

Michael Wright

Cool Title

woman-face-3

Janice Ross

Cool Title

blank

Janice Ross

Cool Title

man-face-4

Madison King

Cool Title

womans-face-1

Amy Hudson

Cool Title

blank

Amy Hudson

Cool Title

man-face-3

Jeremy Mason

Cool Title